ВЕЧЕ

в отеснелия
вече ад - тъпканица
и блъсканица

Категория: