ДЕЙСТВИЯ

Единодействат
себеподобните,
а свещенодействат
богуподобните!

Категория: