По Езоп - „Вълк и агне“

Дириш си, агне,
белята, че мътиш на
Вълчо водата...

...............................................

Белята, агне,
дириш си, че мътиш на
вълка водата...

Категория: