За да се знае или опит за римуван „ямб“ в рамка на „танка“

Корони, скиптри
и кълба - на ЛЮБОВТА
са за украса,

и за да се знае, че
ни пътя ТЯ! чертае!...

Категория: