ИЗПИТ(АНИЕ)

Животът - ОБИЧ,
изпит, изпитание,
възторг и рани (е)...

Категория: