ТОДОРОВДЕН

От спънат кон
не става вихрогон,
но всеки кон
се ражда вихрогон!

Категория: