ШЕПТИ

Дори едва и
да мъждука, любовта
шепти: „Сполука!“

Категория: