РОДНАТА РЕЧ

родната реч
озарява - където е
мракопроява

родната реч
уповава - където е
родозабрава

родната реч
вдъхновява - където
душа се сковава

Категория: