ЖИВИ

и думите

са живи същества -

раними и за обич жадни -

при това

Категория: