НЕЩОТО

Безсърдечното нещо
е безсмислено нещо,
а сърдечното нещо
е божествено нещо!

Категория: