Пò задълго

подредиш ли си
сам - пò задълго не ти
е разхвърляно

Категория: