НАОПАКИ

дъга небесна -
наопаки усмивка -
людеопѝвка

Категория: