УПРЕК

в едно общество -
доживотна за всеки
упрек - присъда

Категория: