ЧЕСТО

историята
се пригажда и съмнения
подклажда

и изопачава се
и често изличава

Категория: