ГРОХВА

и днес силата
на правотата грохва
пред правотата

на силата - най-вече
златообезпечена

Категория: