БЛАГОВЕЩЕНИЕ

Благовестява на света
като Архангел пролетта:
божественото е човечно,
а човечното-божествено!

Категория: