СКУДОУМНОСТ

Всеки скудоумен
мрази всеки умен
като луд безумен.

Категория: