ОТПРАВНА ТОЧКА

отправна точка
ЛЮБОВТА е - при това -
и без отсрочка

Категория: