КИТНА ПРОЛЕТ

Китна пролет ни зове
сред море от цветове
към сърдечни брегове!

Категория: