НА ТРЪНИ

розата-обич -
на тръни уви - дни и
нощи безсънни

Категория: