НАЙ-НОВОТО ВРЕМЕ

... И го назова
добрият Парламент:
„Преход“

... И го назова
Светѝят ГОСПОД БОГ:
„Грèхот“

Категория:

Comments

Преход - греход!
Точна оценка, rhymefan!
Родният ни преход
е за някой приход,
а за други - разход!

Pages