АКРОПЪЛЗЯЩА

За някои ― най-мъдра земна твар ―
Мълчаща, съскаща, на мраз богата...
Извечен изкусителен нектар ―
Ябълков „дар“ от теб ― за „Свободата“...

Категория: