ПОДБОРЪТ

Подбира Сатаната
слугите чрез парата
и прави в небесата
от рай на ад Земята.

Категория: