Опит за обнадеждаваща „танка“

„България ще
се възроди за чудо
и приказ“ - твърдят

господин Чỳдов ведно
с госпожа Приказньòва!

......................................................

алтернативно:

„България ще
се възкреси за чудо
и приказ“ - вярват

госпожа Приказньòва
ведно с господин Чỳдов!

Категория: