ХРАБРИТЕ

Храбрите загиват,
но не се предават
и безсмъртни стават!

Категория:

Comments

По Angel Popov -

„ХРАБРИТЕ

Храбрите загиват,
но не се предават
и безсмъртни стават!“

не се предават
храбрите - загиват и
безсмъртни стават

Pages