ЧЕСТО

Пò за да тежат,
се иска често думи
да се премълчат...

Категория: