А и то...

На „шах“ се само

предавай, а и то – по

изключение!...

Категория: