МЕЧТИ И ДЕЛА

Летим в небесата
с крила на мечтата,
но ровим в земята
с плуга на делата!

Категория: