СЕДМИ АПРИЛ - СВЕТОВЕН ДЕН НА ЗДРАВЕТО

На здравния работник
ориста е -

спасил животи,
БОГ да величае!

Категория:

Comments

/по rhymefan/
Здравни деятели
и здраве-ваятели,
поклони лечители
и наши спасители!

Pages