КЪМ

съвършенството
в изкуството - стъпка към
съвършен живот

Категория: