РАЗЛИКИ

Животните са верни
на вечната природа,
а мутрите са верни
на алчната порода.

Категория: