ПО БОТЕВ - „... НЕМИЛИ, КЛЕТИ, НЕДРАГИ...“

Преди „пожàлих“
казвахме, а не - „сгреших“,
и не болеше.

Преди „пожàлих“
казвахме, е не - „сгреших“,
и се търпеше.

.............................................

Днес тези слова
зло отвя ги - немили,
клети, недраги...

Категория: