ПОДКРЕПА ЗА АСАНДЖ!

Нападна руската земя
поредна западна ламя,
а Ленин в цялата страна
запали гражданска война!

Съименникът негов днес,
с подобен двоен интерес,
Асандж предаде затова,
че казва истинни слова!

Истината, само истината,
цялата планетна истина!

Категория: