ИНТЕГРАЦИЯ

Добро, дарявано насила,
без добротворна лична сила,
е като птица, но безкрила.

Категория: