ОПИТ ЗА „АКРО-ВСЕ“ В РАМКА НА „ХАЙКУ“

Все още не е
Свършило времето на
Еднолюбството

...............................................

алтернативно:

няма никога
да свърши времето на
еднолюбството

Категория: