НИЩО И НЕЩО

Нахалното нищо
се прави на нещо,
а скромното нещо
го правят на нищо,
тъй важното нищо
се прави на вещо!

Категория: