Опит за „вталена танка“ на тема „суета“

„Величествата“ -
величайшества - с „Ваше
Величество“ - към

тях - а към БОГ -
с „БОЖЕ, помогни!“

Категория: