Опит за „история в шест думи“ - може и без първата

(нека) вместо „Дòбър ден!“ - „Добрèйша вечност!“

Категория: