ЮДИНА СРЯДА

Пречи човечното
на безчовечното,
но то е вечното!

Категория: