КАКТО

историята
се пригажда - както ѝ
властта насажда

Категория: