РАЗПÈТИ ПЕТЪК

Разпѐти петък...
Че грехът изкупен е,
светът усѐти...

Категория: