ВЕЛИКДЕНСКА КАМБАНА

След нощен сън
нахлува звън,
камбанен звън
ликува вън.

Един след друг
възкръсва звук,
божествен звук
вълшебства тук.

Звучи за нас
възвишен глас
и в този глас
съм вслушан аз!

Категория: