Забрава

„Забрава“ - рече
„Аз“-ът - „чака ме... Дано
ѝ се понравя...“

Категория: