ГЛАД

робството тъй се
проточи - че глад е за
паметни плочи

Категория: