ОГЪН

унаследява
огън спомени и ги
изпепелява

Категория: