ГАТАНКА

Отвънка е красивичка,
а вътре е червивичка,
защото е фалшивичка!
Що е то?
/Лъжата/

Категория: