ЦЕНАТА

Фатален е урокът
и пагубен е шокът
от удара на токът!

Категория: