СЪВЪРШЕНСТВО

Аз уникален съм роден
и всеки друг е като мен,
затуй е всеки съвършен!

Категория: