Кръстосва

злото чумосва
душѝте кръстосва и
любвеизносва

Категория: