СЛАВАТА

Запада не го
блазни славата и е
чист антислав(а)ист,

а Изтокът гледа го,
от него по-напорист...

Категория: